Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) informuje o udzielonych w latach 2005-2009 pożyczkach na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym w ramach programu „Pożyczka na innowacje”.

Konkursy przeprowadzane były na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2004, Nr 181, poz. 1877,) a następnie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. nr 226, poz. 1651 z późn. zm.) .

Lista umów pożyczek pozostających na dzień 9 sierpnia 2010 r. w trakcie spłat (pobierz plik)


Opublikowano: 02.11.2010 11:31      Utworzono: 02.11.2010 11:31      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak