W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Potencjał badawczo-rozwojowy jednostek naukowych w kontekście realizacji celów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji”, PARP zwraca się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail jacek_szut@parp.gov.pl  w terminie do 4 czerwca 2018 r., godz. 15:00, wpisując w temacie wiadomości "Badanie potencjału badawczo – rozwojowego".

 

 


Opublikowano: 23.05.2018 09:54           Poprawiono: 23.05.2018 09:55     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: