W zakładce "ogłoszone" zamieszczone są zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 euro aktualnie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do których można składać oferty lub wnioski.

W zakładce "zakończone" znajdują się zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 euro do których nie można juz składać wniosków lub ofert oraz wyniki postępowań zakończonych.


Opublikowano: 03.07.2013 15:46      Utworzono: 03.07.2013 15:46      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Karol Demski