PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Pośredniczenie w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu publikacji treści wspierających proces rekrutacji na konferencje edukacyjne oraz promocję tych konferencji”, oznaczenie sprawy: p/261/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 06.04.2018 07:49           Poprawiono: 29.06.2018 13:05     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: