Plany działalności

 • Plan działalności PARP na 2011 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2012 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2013 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2014 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2015 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2016 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2017 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2018 r. pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2018 r. (aktualizacja) pobierz plik
 • Plan działalności PARP na 2019 r. pobierz plik
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności PARP za rok 2011 pobierz plik
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności PARP za rok 2012 pobierz plik
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności PARP za rok 2013 pobierz plik
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności PARP za rok 2014 pobierz plik
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności PARP za rok 2015 pobierz plik
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności PARP za rok 2016 pobierz plik
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności PARP za rok 2017 pobierz plik

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010 r. pobierz plik
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 r. pobierz plik
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. pobierz plik
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 r. pobierz plik
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 r. pobierz plik
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. pobierz plik
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. pobierz plik
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. pobierz plik

Opublikowano: 24.12.2010 11:55      Utworzono: 24.12.2010 11:55      Poprawiono: 23.01.2019 12:20     
Modyfikujący: Konrad Zdanowski     Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Teresa Wyszyńska