Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 39 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem PO KL”, w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL
(projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Ostateczne listy rankingowe pobierz plik


Opublikowano: 18.09.2014 14:00      Utworzono: 18.09.2014 14:00      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Magdalena Ksiażek     Autor dokumentu: Magdalena Ksiażek