Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 7 Wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – III edycja.


Opublikowano: 24.03.2015 16:21      Utworzono: 24.03.2015 16:21      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka