Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 4 Wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – II edycja.


Opublikowano: 28.11.2014 14:33      Utworzono: 28.11.2014 14:33      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Magdalena Ksiażek     Autor dokumentu: Magdalena Ksiażek