POIRplMPGUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Gamescom 2019 w Kolonii (Niemcy)”, oznaczenie sprawy: p/2/DWP/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 11:00


 Ogłoszenie o zamówieniu
   Ogl_o_zam_.docxDownload this file (Ogl_o_zam_.docx).docx244 kB pobierz

 IWZ
   IWZ.zipDownload this file (IWZ.zip).zip32365 kB pobierz

 Odpowiedź na pytanie
   odpowiedź_ 30_01.pdfDownload this file (odpowiedź_ 30_01.pdf).pdf215 kB pobierz

 Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert
   info z otwarcia.pdfDownload this file (info z otwarcia.pdf).pdf280 kB pobierz

 Oświadczenie grupa kapitałowa
   Oświadczenie grup kapitałowa.docxDownload this file (Oświadczenie grup kapitałowa.docx).docx55 kB pobierz

Opublikowano: 22.01.2019 09:50           Poprawiono: 01.02.2019 13:34     
Modyfikujący: Mariola Kownacka     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: