logo poirpl

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: Organizacja stoisk narodowych na targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie i ARAB HEALTH 2019 w Dubaju, znak sprawy: p/294/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 05.09.2018 09:11           Poprawiono: 31.10.2018 13:48     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Mariola Kownacka     Autor dokumentu: