logo PL

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: "Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP” oznaczenie sprawy: p/319/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 02 stycznia 2019 r. o godz. 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02 stycznia 2019 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 14.12.2018 14:06      Utworzono: 14.12.2018 14:06      Poprawiono: 12.02.2019 10:15     
Modyfikujący: Mariola Kownacka     Udostępniający: Iwona Ochman     Autor dokumentu: