Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę  „Organizacji spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”.  

Prosimy o wysłanie wyceny na adres e-mail: adrianna_beredzińska@parp.gov.pl do 17 lipca 2018 r. do godz. 14:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.


Opublikowano: 09.07.2018 09:52           Poprawiono: 16.07.2018 14:12     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: