Zapraszamy do złożenia oferty na usługę Organizacja spotkań biznesowych dla odbiorców działań PARP w ramach Programu Inteligentny Rozwój, działanie „Badania na rynek”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert" oraz w załącznikach.

Termin i sposób przesyłania ofert jest zawarty w załączniku "Wyjaśnienie sposobu złożenia oferty"

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: House of Events Michał Frelek, ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa, wartość oferty brutto: 130 699,80 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 24.10.2017 15:14      Utworzono: 24.10.2017 15:11      Poprawiono: 08.11.2017 10:20     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: