Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro pn: „Organizacja obozu przygotowawczego w ramach II rundy projektu Polski Most Krzemowy", znak sprawy: P/315/DPG/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 9:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.04.2015r. a opublikowane zostało w dniu 08.04.2015 r. pod nr 2015/S 068-122143.


Opublikowano: 03.04.2015 10:57      Utworzono: 03.04.2015 10:57      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: Patrycja Kulikowska-Ogonek