POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja Gali Polski Produkt Przyszłości" oznaczenie sprawy: 102/PK (p/128/DAS/2017; p/343/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu15 grudnia 2017 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 06.12.2017 08:20      Utworzono: 29.11.2017 13:11      Poprawiono: 19.02.2018 14:31     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: