W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: ilona_kosik@parp.gov.pl do 5 września 2018 r. do godziny 10:00, wpisując w temacie wiadomości „Szacowanie – wkłady merytoryczne”.

Zgodnie z obowiązującym prawem wiadomość nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 29.08.2018 07:15           Poprawiono: 29.08.2018 07:15     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: