PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Opracowanie  szkoleń e-learningowych”, oznaczenie sprawy: p/122/DWP/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 18.12.2018 12:19      Utworzono: 18.12.2018 12:19      Poprawiono: 04.03.2019 12:48     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: