W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menedżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu strategii marki i kampanii wizerunkowej oraz wsparciu eksperckim przy wdrażaniu kampanii w ramach projektu Akademia Menadżera Innowacji.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: justyna_nowacka@parp.gov.pl, marcin_kukla@parp.gov.pl do 06 marca 2018 r. do godziny 16:00, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – opracowanie strategii marki Akademii Menadżera Innowacji – wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 01.03.2018 14:31           Poprawiono: 01.03.2018 14:34     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: