PARP

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Opracowanie responsywnych szkoleń e-learningowych ”, oznaczenie sprawy: p/122/DWP/2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 29 października 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 17.10.2018 14:25           Poprawiono: 19.11.2018 16:48     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: