Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Opracowanie projektów graficznych, produkcja i dostarczenie do siedziby PARP materiałów promocyjnych udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”, oznaczenie sprawy: p/219/DKZ/2015

Termin składania ofert upływa w dniu ...kwietnia 2015r. o godz. 09:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ....kwietnia 2015r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ......2015 r. pod nr ......- 2015

Poniżej znajduje się SIWZ wraz z załącznikami.


Opublikowano: 31.03.2015 11:02      Utworzono: 31.03.2015 11:02      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: Patrycja Kulikowska-Ogonek