Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Opracowania materiałów edukacyjnych dotyczących POPW wraz z ich publikacją w prasie”. Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Termin przesyłania ofert:  24.10.2017 r. do godz. 10.00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl  

Szacunkowa wartość usługi poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Najkorzystniejszą ofertę spośród 3 oferentów złożyła firma Polska Press sp. z o.o. z ceną brutto 79 950,00 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 16.10.2017 08:51      Utworzono: 16.10.2017 08:51      Poprawiono: 25.10.2017 11:27     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: