Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Opracowanie koncepcji, produkcja i emisja  12 odcinków autorskiego programu telewizyjnego, poświęconego polskiej obecności  na wystawie światowej EXPO 2015 w Mediolanie", znak sprawy: p/206/DKZ/2015

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2015r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015r. o godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2015 pod nr 52513 - 2015.


Opublikowano: 10.04.2015 14:24      Utworzono: 10.04.2015 14:24      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anna Liersch-Bryzek     Autor dokumentu: Anna Liersch-Bryzek