Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Opracowanie i wdrożenie testów automatycznych testujących procesy biznesowe zaimplementowane w systemie informatycznym Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: monika_trzaskowska@parp.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2017 r., zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 3 do zaproszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela: Monika Trzaskowska, Departament Usług Rozwojowych, e-mail: monika_trzaskowska@parp.gov.pl, Paweł Startek, Departament Usług Rozwojowych, e-mail: pawel_startek@parp.gov.pl


Opublikowano: 01.12.2017 14:13      Utworzono: 01.12.2017 14:11      Poprawiono: 20.12.2017 14:05     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: