logo poirpl

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Opracowanie i organizacja spotkań w obszarze współpracy dużych firm ze startupami”, znak sprawy: p/155/DAS/2018, p/156/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 16.10.2018 07:31      Utworzono: 16.10.2018 07:31      Poprawiono: 15.12.2018 10:04     
Modyfikujący: Iwona Ochman     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: