logo parp

 

Termin składania zgłoszeń: 22 listopada 2018 r., godz. 16: 30

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 Warszawa (kancelaria, parter).

 


Opublikowano: 16.11.2018 15:33      Utworzono: 16.11.2018 15:33      Poprawiono: 16.11.2018 15:36     
Modyfikujący: Iwona Ochman     Udostępniający: Iwona Ochman     Autor dokumentu: