Postępowanie zakończone.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zamówień publicznych, opracowanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, POWER 2014-2020.

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej, liczy się data rejestracji oferty w kancelarii PARP), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji elektronicznej:  anna_dziolak@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Termin składania ofert 12 czerwca 2018 r. o godz. 24:00.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Kancelaria Whitestone Legal
ul. Piękna 15/12, 00-549 Warszawa

z ceną brutto oferty: 6 254,55 zł


Opublikowano: 04.06.2018 13:20           Poprawiono: 25.06.2018 07:10     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: