Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi badania ewaluacyjnego „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (ze wskazaniem numeru postępowania) i przesłać odpowiednio:

a) pocztą elektroniczną na adres: malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym)
b) w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres:
Małgorzata Łyciuk-Bzdyra
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DAS
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 20 września 2017 r. do godz. 23:59:59
Informacji na temat realizacji zamówienia udziela Małgorzata Łyciuk-Bzdyra, malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl, tel. +22 432 71 04.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.


Opublikowano: 12.09.2017 13:13      Utworzono: 12.09.2017 13:13      Poprawiono: 01.03.2018 14:47     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: