Postępowanie zakończone.

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej, liczy się data rejestracji oferty w kancelarii PARP), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji elektronicznej:  magdalena_pulkowska@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Biuro Zarządzania Kadrami
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Termin składania ofert: 29 stycznia 2018 r., godz. 24:00.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o. z cena brutto 29 627,40 zł.


Opublikowano: 24.01.2018 11:08      Utworzono: 24.01.2018 11:08      Poprawiono: 02.10.2018 15:04     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: