MG

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Najem multimedialnych elementów wyposażenia Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie", znak sprawy: p/364/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 9:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 10:00

   Ogłoszenie o zamówieniuAccess this URL (/files/164/166/167/173/731/22478.pdf).pdf219 kB pobierz
   SIWZAccess this URL (/files/164/166/167/173/731/22479.zip).zip3935 kB pobierz

Opublikowano: 13.04.2015 13:16      Utworzono: 13.04.2015 13:16      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: Patrycja Kulikowska-Ogonek