Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza III edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”

Wnioski należy składać w terminie od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 4 lutego 2015 r., do godziny 16.30
w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

Więcej


Opublikowano: 13.01.2015 11:17      Utworzono: 13.01.2015 11:17      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka