Zapraszamy do złożenia oferty na usługę dotyczącą migracji, skonfigurowania i uruchomienia instancji CMS Joomla! w środowisku Zamawiającego na potrzeby realizacji Intranetu wraz z wdrożeniem nowej szaty graficznej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, treść oferty, formularz oferty znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: piotr_tyrakowski@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8.11.2017 r. do godz. 16:00:00,  zgodnie z załączonym formularzem oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Piotr Tyrakowski

Departament Komunikacji i Marketingu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

e-mail: piotr_tyrakowski@parp.gov.pl 

 

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert otrzymano jedną ofertę, złożoną przez SM32 STUDIO Marek Mucharski, na kwotę 50 823,60 zł brutto.

Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 30.10.2017 16:32      Utworzono: 30.10.2017 16:32      Poprawiono: 07.12.2017 12:14     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: