Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje o rekomendowaniu 5 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej nr 2: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”

 

Lista rankingowa wniosków pobierz plik


Opublikowano: 23.02.2011 09:27      Utworzono: 23.02.2011 09:27      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marcin May