Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli

Temat/ przedmiot kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli/audytu

Instytucja Audytowa

Audyt Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 r.”

2.01.2017-23.01.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt Zamykanie programu PORPW.

4.01.2017-26.01.2017 r.

Instytucja Audytowa

Kontrola pt. „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem PO PW 2014-20120 w 2016 r”.

13.04.2017-13.06.2017 r.

Instytucja Audytowa

Kontrola pt. „Wsparcie zarządzania PARP w 2016 r. w ramach POIR”.

12.04.2017-28.06.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt operacji POIR za okres 1.07.2016- 30.06.2017 r.

28.06.2017-15.02.2018 r.

Instytucja Audytowa

Audyt operacji POPW za okres 1.07.2016- 30.06.2017 r.

10.04.2017-15.02.2018 r.

Instytucja Audytowa

Kontrola Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r”.

16.11.2017-8.12.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu zarzadzania i kontroli POWER.

27.06.2017-31.10. 2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu zarzadzania i kontroli POPW.

3.08.2017-31.10.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu zarzadzania i kontroli POIR.

29.06.2017-31.10.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt operacji POWER za okres 1.07.2016-30.06.2017 r.

01.06.2016-30.06.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemów informatycznych SL w ramach POPW, POIR.

9.10.2017-20.10.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r.”

16.11.2017-8.12.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r. w ramach POPW”.

15.03.2017-17.03.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POIR, z uwzględnieniem działań 2.3.4 POIR oraz 3.1.5 POIR. 

13.03.2017-20.03.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola w zakresie utrzymania kryteriów desygnacji dla POPW.

19.06.2017-21.06.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola Projektu nr POIR.03.03.01-00-0001/16 pt. „Polskie Mosty Technologiczne” oraz nr POIR.03.03.02-00-0001/16 pt. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe Marka Polskiej Gospodarki -Brand”.

7.03.2017-10.03.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS w ramach SPPW”.

23.05.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Audyt na zakończenie projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS”.

5.01.2017-7.04.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW na rok 2015 oraz POPW (za rok 2015 i 2016) oraz zamówienia publicznego.

5.06.2017-23.06.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu nr POIR.02.04.01-00-0001/16 pt. „Inno-LAB-Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”.

28.06.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POPW. 

5.07.2017-10.07.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu nr POWR.02.11.00-00-001/16 pt. „Wdrożenie i prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”.

17.11.2017-21.11.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola w projekcie 3.3.2 POIR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe -Marka Polskiej Gospodarki - Brand EXPO.

30.11.2017-01.12.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola w projekcie 3.3.2 POIR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe -Marka Polskiej Gospodarki - Brand ITICTI.

1.12.2017-12.12.2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. „Dochodzenie należności Skarbu Państwa z tytułu niezrealizowania jednego z projektów dofinasowanych z POIG”.

28.11.2016-23.03.2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. „Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe”.

26.04.2017-28.08.2017 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Kontrola w projekcie Beneficjenta POKL.

7.09.2016-7.06.2017 r.

Komisja Europejska

Audyt systemu POIR.

7.07.2016-25.09.2017 r.

Komisja Europejska

Audyt systemu POIR.

9.10.2017-20.10.2017 r.


Opublikowano: 11.09.2017 13:50      Utworzono: 11.09.2017 13:50      Poprawiono: 27.03.2018 11:42     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: