Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli

Temat/ przedmiot kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli/audytu

Instytucja Audytowa

Audyt systemu POWER.

17.02.2016-28.10.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu POPW.

01.02.2016-23.09.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu POIG.

09.2015-07.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu POIR.

03.2016-11.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu PORPW. 

25.02.2016-15.07.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt Lokalnego Systemu Informatycznego. 

19.09.2016-11.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt operacji POWER za okres 1.07.2015- 30.06.2016 r.  

1.07.2105-30.06.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu zarządzania kontroli w zakresie weryfikacji, jakości kontroli zarządczych zleconych do podwykonawstwa w ramach POKL, za okres 1.07.2016 r. do 30.12.2016 r.

12.07.2016-31.10.2016

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. ”Polski most krzemowy”.

21.12.2015-15.01.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa w obszarze działań 1.4-4.1, 4.6, 8.1, 8.2.  

21.12.2015-8.01.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”. 

30.12.2015-15.01.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 w ramach POPT”.

14.01.2016-28.01.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PORPW 2007-2013 (na rok 2012, 2015) oraz Finansowania kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 na 2015. 

21.01.2016-25.01.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. 

25.04.2016-29.04.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektów PTPOWER. 

11.05.2016-13.05.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POIR. 

18.05.2016-20.05.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POPW.

14.06.2016-17.06.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POWER. 

17.08.2016-19.08.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS”.   

9.08.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu POWR.02.03.00-00-0003/15 pt. „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych”.

12.10.2016-14.10.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu POWR.02.12.00-00-0002/15 pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego”.

12.10.2016-14.10.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola Planu sprawdzeń za rok 2016 z zakresu ochrony danych osobowych w ramach POIR.

3.11.2016-4.11.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu POIG.05.02.00-00-002/08 pt. „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez KSI”.   

21.11.2016-23.11.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa w zakresie działań POIG.  

5.12.2016-14.12.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu POIG.03.04.00-00-001/13 pt. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”.  

14.11.2016-18.11.2016 r

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa PORPW oraz z zakresu ochrony sprawdzenie danych osobowych. 

4.11.2016-18.11.2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontrola w zakresie realizacji umów POIG nr MNiSW-PARP/2007 projektów pomocy technicznej nr POIG.09.03.00-00-020/12, POIG.09.03.00-00-010/14, POIG.09.04.00-00-006/14, POIG.09.04.00-00-008/12.

30.05.2016-3.06.2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. „Działalność ośrodków innowacji”. 

1.12.2015-31.03.2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. ”Promocja gospodarcza Polski”.

4.01.2016-22.04.2016 r

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. „Wykonanie budżetu PARP za 2015 r.”.

01.02.2016-8.04.2016 r.

Urząd Zamówień Publicznych

Kontrola Postępowania na realizację Koncepcji scenariuszowo-scenograficznej Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie oraz Wykonanie elementów koncepcji scenariuszowo-scenograficznej Pawilonu Polski na Światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie.

19.12.2015-30.03.2016 r.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Kontrola projektu w ramach działania POIG, numer UE-DAS 2015.

10.2015-11.2016


Opublikowano: 06.03.2017 14:13      Utworzono: 06.03.2017 14:13      Poprawiono: 27.03.2018 11:43     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: