W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z  prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Prosimy o przysłanie szacunkowej wyceny na adres email Michal_Bonin@parp.gov.pl  do 17 maja 2018 r. do godz. 16:00, zgodnie z formularzem szacowania ceny. W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny - 022 432 83 44.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 10.05.2018 08:07           Poprawiono: 10.05.2018 08:07     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: