PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej kontroli projektów realizowanych przez beneficjentów poddziałania 1.2.3 SPO WKP, nr P/244/DRS/2018.

 


Termin złożenia oferty upływa w dniu 24.07.2018r. o godzinie 11:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zapytaniu ofertowym".

 


Opublikowano: 17.07.2018 12:10      Utworzono: 17.07.2018 12:10      Poprawiono: 19.11.2018 16:46     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: