Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs ofert na usługę przygotowania do transportu oraz załadunku elementów wyposażenia Pawilonu Polski oraz transportu elementów wyposażenia do lokalizacji na terenie Warszawy. Opis wyposażenia podlegającego transportowi z Mediolanu do Warszawy oraz inne istotne warunki konkursu zostały przedstawione w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin składania ofert mija 18.07.2016 r. o godz. 10.00.


Opublikowano: 14.07.2016 14:58      Utworzono: 14.07.2016 14:32      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: aneta_zielinska     Autor dokumentu: