Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego należącego do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP do dnia 21 stycznia 2014 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie pobierz plik

Zdjęcia pobierz plik


Opublikowano: 08.01.2014 13:18      Utworzono: 08.01.2014 13:18      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karol Demski     Autor dokumentu: Karol Demski