Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Przedsiębiorczości ogłasza Konkurs na promocję nowoczesnych technologii lub produktów w ramach polskiej ekspozycji na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

UWAGA: Nastąpiła omyłka pisarska w par. 6 ust. 5 Regulaminu. Skorygowany Regulamin w załączeniu. 

 

Zachęcamy Państwa do udziału w Konkursie.

Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: katarzyna_jaroszewicz@parp.gov.pl, w terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

 


Opublikowano: 19.01.2017 20:13      Utworzono: 19.01.2017 20:13      Poprawiono: 25.01.2017 15:38     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: