W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa organizacja seminarium „Rady Programowej ds. Kompetencji”.

Szacunkowe koszty brutto prosimy przesłać najpóźniej do 26 stycznia br. do godz. 12:00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl.


Opublikowano: 22.01.2018 11:32      Utworzono: 22.01.2018 11:32      Poprawiono: 22.01.2018 11:32     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: