logo

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja seminariów dla PARP" oznaczenie sprawy: 181/DKM/2018, 185/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2018 r. o godzinie 11:30

 Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 08.05.2018 r. o godzinie 12:00


Opublikowano: 23.04.2018 07:20           Poprawiono: 29.06.2018 13:03     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: