W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja gali finałowej XXI konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowe koszty brutto realizacji zamówienia (w podziale na zadania) prosimy przesłać najpóźniej do 29 czerwca br. do godz. 12:00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl.


Opublikowano: 13.06.2018 13:06           Poprawiono: 13.06.2018 13:06     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: