W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów, działań i projektów prowadzonych przez PARP”, zwracamy się z prośbą o jego wycenę.

Szczegóły zawiera załącznik Szacowanie wartości zamówienia.

Wycenę na dołączonym Formularzu szacowania proszę przesłać na adres e-mail: karolina_starzyk@parp.gov.pl do 23 maja 2018 r. do godz. 11:00, wpisując w temacie wiadomości Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów, działań i projektów prowadzonych przez PARP - wycena.

Zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 i budżetu państwa.


Opublikowano: 16.05.2018 12:59           Poprawiono: 16.05.2018 13:47     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: