Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju informuje o zakończeniu procedury naboru Partnera do ww. projektu.

W wyniku przeprowadzonej oceny nadesłanych zgłoszeń, na Partnera do projektu systemowego PARP „Kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw (Biznes dla edukacji)” wybrano Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, z siedzibą w Warszawie.

Do konkursu ogłoszonego w dniu 23 marca br. wpłynęło 13 zgłoszeń.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, zgodnie z z §2 pkt.5 Regulaminu Komisji Oceny Zgłoszeń odrzucono zgłoszenie Centrum Promocji Podlasia, o numerze DRK/1971/6/2011.

Na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z §2 pkt.6 Regulaminu Komisji Oceny Zgłoszeń, odrzucono zgłoszenia:

 

 

Nr zgłoszenia

 

Podmiot

DRK/1943/1/2011

Edukacja dla Przedsiębiorczości

DRK/1966/3/2011

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA;

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

DRK/1967/4/2011

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

DRK/1984/8/2011

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

DRK/1985/9/2011

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów;

 Politechnika Warszawska

DRK/1988/10/2011

Fundacja Obserwatorium Zarządzania

DRK/1989/11/2011

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

DRK/1994/13/2011

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 

 

Lista rankingowa zgłoszeń, które spełniły wszystkie wymagania merytoryczne:

 

Nr zgłoszenia

Podmiot

Punktacja

DRK/1980/7/2011

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

27

DRK/1968/5/2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

17

DRK/1990/12/2011

Akademia Leona Koźmińskiego

17

DRK/1965/2/2011

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

15

 


Opublikowano: 30.05.2011 16:24      Utworzono: 30.05.2011 16:24      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Małgorzata Kuś-Konieczna