PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (Dz. U. poz. 1027).
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1027/D2015000102701.pdf

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (Dz. U. poz. 2026).
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2026/D2015000202601.pdf

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. (Dz. U. poz. 1263).
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1263/D2015000126301.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. (Dz. U. poz. 1007).
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1007/D2015000100701.pdf

Inne akty prawne 


Opublikowano: 18.01.2008 12:33      Utworzono: 18.01.2008 12:33      Poprawiono: 29.11.2016 14:37     
Modyfikujący: grazyna_czerwinska     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka