POIRPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR, w tym ewaluacja mid-term projektu inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów(2 części zamówienia), oznaczenie sprawy: p/149/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 11:30


 Ogłoszenie o zamówieniu
   Ogłoszenie o zam.pdfDownload this file (Ogłoszenie o zam.pdf).pdf437 kB pobierz

 SIWZ
   BZP.zipDownload this file (BZP.zip).zip6334 kB pobierz
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDownload this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf).pdf110 kB pobierz
   odp na pytania_zmiana SIWZDownload this file (Odp na pyt_ zmiana SIWZ.pdf).pdf358 kB pobierz

 Informacja z otwarcia
   informacja z otwarcia_www.pdfDownload this file (informacja z otwarcia_www.pdf).pdf425 kB pobierz

 Oświadczenie o grupie kapitałowej
   Oświadczenie grup kapitałowa.docxDownload this file (Oświadczenie grup kapitałowa.docx).docx74 kB pobierz

 Informacja o wyborze_cz.1
   Informacja o wyborze_cz.1.pdfDownload this file (Informacja o wyborze_cz.1.pdf).pdf467 kB pobierz

 Informacja o wyborze_cz. 2
   Infromacja o wyborze_cz. 2.pdfDownload this file (Infromacja o wyborze_cz. 2.pdf).pdf402 kB pobierz

Opublikowano: 28.12.2018 10:10           Poprawiono: 13.03.2019 13:56     
Modyfikujący: Anna Zaręba     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: