Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań dzienników i czasopism z serwerów Wykonawcy przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: oferty_ba@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2018 r., zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela Piotr Szczytowicz, tel. 22 432 85 94 , e-mail: piotr_szczytowicz@parp.gov.pl.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 08.02.2018 14:44           Poprawiono: 22.02.2018 15:45     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: