logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi - MDM”, oznaczenie sprawy: p/114/BI/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 31.07.2018 13:30           Poprawiono: 31.10.2018 13:41     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: