logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Dostawa sprzętu komputerowego" oznaczenie sprawy: P/105/BI/2018, P/77/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

 


Opublikowano: 30.05.2018 13:04           Poprawiono: 29.06.2018 13:00     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: