logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Dostawa sprzętu komputerowego", oznaczenie sprawy: p/106/BI/2018, p/104/DAS/2018, p/295/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 11:00

 


Opublikowano: 31.10.2018 10:31           Poprawiono: 19.11.2018 14:00     
Modyfikujący: Iwona Ochman     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: